Στα Φροντιστήρια Δυναμικό στα Ιωάννινα για περισσότερο από μια δεκαετία τώρα προετοιμάζουμε μαθητές Λυκείου για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Παράλληλα στηρίζουμε τους μαθητές Γυμνασίου καλύπτοντας τις ανάγκες τους ώστε να χτίσουν γερές βάσεις για το Λύκειο. Με έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές που ακολουθούν ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών παρέχουμε στους μαθητές μας τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία τους.

Με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις πανεπιστημιακές σχολές, τα Φροντιστήρια Δυναμικό έχουν καταγραφεί ως ένα από τα μεγαλύτερα φροντιστήρια της πόλης των Ιωαννίνων.

Σήμερα, στα πλαίσια του Νέου συστήματος των τριών ομάδων προσανατολισμού και των διογκωμένων απαιτήσεων των αντίστοιχων μαθημάτων, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξειδικευμένη ποιοτική διδασκαλία.

Τώρα, νέα προγράμματα σπουδών εφαρμόζονται, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Με την φροντίδα και το μεράκι των καθηγητών το φροντιστήριο είναι δίπλα στο μαθητή για την εκπλήρωση των στόχων του σε ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ και ΕΠΑΛ.

Oμάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Oμάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Tώρα νέα προγράμματα εφαρμόζονται, εξειδικευμένα και ξεχωριστά για κάθε μαθητή και τις ανάγκες του. Με την φροντίδα και το μεράκι των καθηγητών το φροντιστήριο είναι δίπλα στο μαθητή για την εκπλήρωση των στόχων του.

Oμάδα Θετικών Σπουδών

Oμάδα Θετικών Σπουδών

Tώρα νέα προγράμματα εφαρμόζονται, εξειδικευμένα και ξεχωριστά για κάθε μαθητή και τις ανάγκες του. Με την φροντίδα και το μεράκι των καθηγητών το φροντιστήριο είναι δίπλα στο μαθητή για την εκπλήρωση των στόχων του.

Oμάδα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Oμάδα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Tώρα νέα προγράμματα εφαρμόζονται, εξειδικευμένα και ξεχωριστά για κάθε μαθητή και τις ανάγκες του. Με την φροντίδα και το μεράκι των καθηγητών το φροντιστήριο είναι δίπλα στο μαθητή για την εκπλήρωση των στόχων του.