Διαγωνίσματα

Στα Φροντιστήρια Δυναμικό οι μαθητές όλων των τάξεων καλούνται να απαντήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε γραπτά διαγωνίσματα.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου τα επαναληπτικά διαγωνίσματα είναι Τρίωρα. Οι μαθητές γνωρίζουν εξαρχής με απόλυτη ακρίβεια τις ημερομηνίες και την ύλη των διαγωνισμάτων.

Τα διαγωνίσματα είναι προσαρμοσμένα στη μορφή των πανελλαδικών εξετάσεων για τη σωστή κάλυψη της ύλης, την εξοικείωση με τη διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας και την σωστή προετοιμασία για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή την εισαγωγή στη σχολή που ο μαθητής επιθυμεί.

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται Κυριακές, 11-2 μ.μ., εκτός ωρών διδασκαλίας σε ειδικά επίσημα τετράδια, και ο μαθητής δεν επιβαρύνεται οικονομικά για τη συμμετοχή του. Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι ότι κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων υπάρχει αυστηρή επιτήρηση, ώστε οι μαθητές να είναι στο τέλος της σχολικής χρονιάς πανέτοιμοι για τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που χάρη στην κατάλληλη προετοιμασία, αντιμετωπίζεται πια με ηρεμία και νηφαλιότητα ως η πλέον οικεία.

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου

Α΄ Γυμνασίου

Β΄ Γυμνασίου

Β΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Λύκειο

Α΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου