Ο Δεκάλογος Του Μαθητή

1Προσέλευση των μαθητών στο Φροντιστήριο 5 λεπτά πριν το μάθημα και 15 λεπτά πριν το διαγώνισμα.

2Υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στα διαγωνίσματα , οι ημερομηνίες των οποίων καθορίζονται από το διδάσκοντα καθηγητή εγκαίρως .Μαθητής που δεν προσέρχεται έγκαιρα δε γίνεται δεκτός στο μάθημα.

3Ένταξη των μαθητών σε τμήμα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους ,την προσπάθεια τους και τους στόχους τους.

4Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται για τις απουσίες των μαθητών καθώς και για την επίδοσή τους.

5Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα του Φροντιστηρίου με προσοχή : παρέχονται δωρεάν φυλλάδια και βοηθήματα για όλα τα μαθήματα.

6Οι μαθητές υποχρεούνται να κλείνουν τα κινητά τους κατά την είσοδο τους στην αίθουσα,

7να σέβονται το χώρο, τους καθηγητές και κυρίως τους συμμαθητές τους, αποφεύγοντας ενέργειες που θα δημιουργούσαν οποιοδήποτε πρόβλημα στο μάθημα ή στις σχέσεις τους.

8Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής μαθητή , αν κρίνει ότι κάτι από τα παραπάνω διαταράσσει τη λειτουργία του Φροντιστηρίου.

9Οι μαθητές να χρησιμοποιούν το ασανσέρ με ασφάλεια.

10Η καταβολή των διδάκτρων της χειμερινής περιόδου γίνεται από την 1η μέχρι την 5η κάθε μήνα .