Πρόγραμμα Σπουδών

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3 Μαθηματικά 3
Αρχαία 2 Φυσική 2 Φυσική 2
Γλώσσα 1.5 Χημεία 1 Αρχαία 2
Αρχαία 2 Γλώσσα 1.5
Γλώσσα 1.5
Σύνολο ωρών 6.5 Σύνολο ωρών 9.5 Σύνολο ωρών 8.5

Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 4
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 3
Χημεία 2
Σύνολο ωρών 14

Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018 με την λήξη των πανελληνίων εξετάσεων. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς γράφουν τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών θεμάτων της ΟΕΦΕ όπου συμμετέχει το φροντιστήριό μας).

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β΄ Λυκείου
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (Αντιγόνη) 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3
Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο ωρών 11
Διετής Προετοιμασία
1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Μαθηματικά 2
Λατινικά 2 Φυσική 3
Σύνολο ωρών 7 Σύνολο ωρών 5

Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018 με την λήξη των πανελληνίων εξετάσεων. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς γράφουν τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών θεμάτων της ΟΕΦΕ όπου συμμετέχει το φροντιστήριό μας).

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου
Ομάδες Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 6 Φυσική 4 Μαθηματικά 5
Ιστορία 2.5 Χημεία 3 Α.Ε.Π.Π. 2
Σύνολο ωρών 10.5 Σύνολο ωρών 9 Σύνολο ωρών 9
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Θετικές Επιστήμες Οικονομικές Πληροφορικής
Λατινικά 3 Μαθηματικά 5 Α.Ο.Θ. 2
Επιστήμες Υγείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1 Βιολογία 2 Βιολογία Γενικής Παιδείας 1

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών:

1) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσ/σμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

2) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γεν. Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Θετικών Σπουδών:

1) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθ. Ομάδας Προσ/σμού, τότε έχουν πρόσβαση στα τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου..

2) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσ/σμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής:

1) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γεν. Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

2) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018 με την λήξη του σχολικού έτους. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια της χρονιάς γράφουν τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών θεμάτων της ΟΕΦΕ όπου συμμετέχει το φροντιστήριό μας).

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ΄ ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Νέα Ελληνικά 2
Μάθημα Ειδικότητας Ι 2
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 2
Σύνολο ωρών 8

Όλα τα τμήματα Γ΄ Λυκείου γράφουν κάθε εβδομάδα 3-ωρα διαγωνίσματα.

Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.